Promotion

OKTOBER 2020

Yuran Keahlian RM10

Ini merupakan jalan yang terbaik untuk memulakan perniagaan Melaleuca anda kerana mendaftar Pelanggan Istimewa baharu adalah langkah pertama dalam membantu anda mencapai matlamat anda dalam membina perniagaan Melaleuca yang berjaya.

Anda boleh merujuk seberapa ramai Pelanggan Istimewa yang anda pilih dan bantu mereka untuk menikmati RM10 Yuran Keahlian pada tahun pertama.


BONUS TUNAI UNTUK PENDAFTAR!

Pada bulan ini, anda akan mendapat bonus tambahan apabila anda mendaftarkan sekurangkurangnya EMPAT (4) orang Pelanggan Istimewa baharu!

Mendaftar 4 orang Pelanggan Istimewa baharu untuk memperolehi Bonus Tunai RM488 untuk Pendaftar; ATAU
Mendaftar 8 orang untuk memperolehi Bonus Tunai RM888 untuk Pendaftar!


MARA KE PENGARAH 3 ATAU PENGARAH 4 UNTUK MEMPEROLEHI BONUS KEMARAAN ATAU BONUS PACESETTER BERGANDA!

Status BaruBonus Pacesetter Bonus TambahanJumlah
Pengarah 3RM3000RM3000RM6000
Pengarah 4RM3000RM3000RM6000
Jadual Pacesetter
Status BaruBonus KemaraanBonus TambahanJumlah
Pengarah 3RM1500RM1500RM3000
Pengarah 4RM1500RM1500RM3000
Jadual Bukan Pacesetter

GANDAKAN BONUS PEMENTORAN PENGARAH 3 DAN PENGARAH 4 ANDA!

Semakin ramai orang yang anda bantu, semakin banyak kejayaan yang akan anda kecapi dalam perniagaan anda. Oleh itu, dalam usaha anda untuk membantu seorang pendaftar peribadi menjadi Pengarah 3 atau Pengarah 4 sehingga 31 Oktober 2020, Melaleuca akan membayar Bonus Pementoran BERGANDA kepada anda!

Status Baru Pendaftar PeribadiBonus MentorBonus TambahanJumlah
Pengarah 3RM3000RM3000RM6000
Pengarah 4RM3000RM3000RM5000
Jadual Pacesetter
Status Baharu Pendaftar PeribadiBonus MentorBonus TambahanJumlah
Pengarah 3RM1500RM1500RM3000
Pengarah 4RM1500RM1500RM3000
Jadual Bukan Pacesetter